Tutvustus

Oma kogukonna arendamine vajab nutikaid ja teotahtelisi inimesi, mitte sadu eksperte.

Ühistegemine on vana ja ammu järeleproovitud koostöövorm läbi aegade. Eesti Vabariigi alguspäevadel oli selline liikumine väga populaarne, mille tegelikuks sisuks oli erinevate ökokogukondade arendamine ning vastavate tingimuste ärakasutamine oma kodukandis. Ühtlasi oli see liikumine aluseks maaelule ja õitsvale Eesti riigile. Tänapäevases globaalses maailmas arenevad paremini ühiskonnad, kes suudavad edukamalt ja taibukamalt teha koostööd erinevate inimeste, kogukondade, vabaühenduste, ettevõtjate ja avaliku sektori vahel. Ühistegemise kui pidevalt süveneva sotsiaalse fenomeni üheks eelduseks on kaasamine ja koostöö mis võiks järgida põhimõtet – olgu me ise kui tahes tublid, siis tegelikult on meie ümber väga palju tarku ja andekaid tegijaid! Mida innovaatilisemat, kuid samas väiksemat kogukonna ökoloogilist jalajälge me tahame endast maha jätta, seda rohkem me peame tegema otsuseid ja neid ellu viima ühiselt, teistega arvestades, lähtudes meid ümbritsevast keskkonnast, majanduslikest võimalustest ja tarbimise vajadustest.

Sotsiaalsetesse võrgustikesse pürgijad meie tegevuspiirkonnas on üsna erineva taustaga inimesed kuna asume geograafiliselt suurlinna lähipiirkonnas, mille elustiil on meile küllaltki uus ning me asume suurele tarbimisühiskonnale nii lähedal ja oleme kättesaadavad. Samas seob meid  viimasel ajal uus ühine idee: oleme hakanud väärtustama säästlikku eluviisi ja kogukondlikku koosolemist, oleme saanud aru, et kohaliku ressurssi tarbimine nii toidu kui teenuste näol on (veel ununemata, eestlaste geenides pesitsev) talupojatarkus ja mis kõige tähtsam- me ise oleme sellega rahul. Mida rohkem me tunnetame oma kodukandi identiteeti ja mida enam me seda ise loome läbi erinevate tegevuste, seda tugevamaks ja turvalisemaks muutub kodukant meie järeltulevatele põlvedele. Kui me ise teame mida me tahame ja saame selle üle ka koos otsustada, seda kindlamalt ja ökonoomsemalt on võimalik meie unistused ka ellu viia ja neid arendada.

Kogukond, see olemegi meie, mina, sina ja sina. Kui oled siin lehel ning sind tabas äratundmine, siis oled õiges kohas! Löögem kaasa nii mõtte kui sõna kui teoga, et muuta oma kodukant paremaks, kas siis läbi äriliste tegevuste või sotsiaalsete teenuste pakkumise.